splcd                        spled

Tương Tác Truyền Thông Kỹ Thuật Số Trên LCDLED Nhiều Màu:

tickpost  Quảng cáo bằng hệ thống đèn LED nhiều màu và tương tác truyền thông kỹ thuật số bằng màn hình LCD.

tickpost  Ứng dụng rộng rãi và trình chiếu đa chức năng của màn hình LCD bao gồm: LCD công cộng, LCD với chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, LCD với thiết kế sang trọng, LCD đa màn hình, Bàn tích hợp hệ thống trình chiếu LCD, LCD tra cứu hàng hóa, LCD đặt ngoài trời, LCD bục thuyết trình đứng, LCD bàn thuyết trình, v.v…

US-NEW YORK-XINHUA GALLERY-AD SCREEN