Màn Hình Công Cộng

13/ 10/ 2005

Sản phẩm công cộng được ứng dụng cho các trang dịch vụ quảng cáo phổ biến như các cửa hàng hiện nay…

LCD - 1

Màn Hình Tuyệt Vời

13/ 10/ 2005

Sản phẩm tuyệt vời dành cho những trang quảng cáo chung và dịch vụ thông tin…

LCD - 2

Màn Hình Sang Trọng

13/ 03/ 2005

Sản phẩm cao cấp dành cho các trang truyền thông tương tác và dịch vụ thông tin…

LCD - 3

Đa Màn Hình Chiếu

13/ 02/ 2005

Các sản phẩm nhiều nếp gấp được phát minh nhằm thay thế màn hình LED…

LCD - 4

Màn Hình Âm Bàn

13/ 02/ 2005

Sản phẩm bàn tương tác dành cho các dịch vụ giải trí, tài chính và những dịch vụ khác…

LCD - 5

Màn Hình Khoảng Cách

13/ 02/ 2005

Sản phẩm GAP được phát minh cho siêu thị và thị trường sản phẩm nông nghiệp…

LCD - 6

Màn Hình Thị Trường

13/ 02/ 2005

XPOP được sử dụng cho quảng cáo, khuyến mãi sản phẩm và dịch vụ tin tức…

LCD - 8
Page 1 of 212