Dự án quốc tế tiêu biểu

Với vị trí số 1 tại Nhật Bản, các sản phẩm của công ty SKETCH đặc biệt là sản phẩm chống bụi SUPER CLEAR COAT đã được sử dụng khắp các công trình xây dựng tại Nhật và trên thế giới.